MÓDSZERTANUNK


  • Országkockázat
  • Fizetésképtelenség-elemzés

Az általános országkockázati besorolás az országminősítési mutató és az országkockázat szintjének a kombinációja.

 
Az országminősítési mutató méri a gazdasági egyensúlytalanságokat, az üzleti légkör minőségét és a politikai kockázatok valószínűségét. Eredménye olyan egy hatfokú skála, amely egy AA-tól D-ig terjedő intervallumban vehet fel értékeket, ahol az AA a legmagasabb, míg a D a legalacsonyabb minősítési fok. Az országminősítési mutató három pontszám kombinációjából adódik:
 
a Makrogazdasági Minősítés (Macroeconomic Rating – ME) a következők elemzésén alapul: gazdasági szerkezet, a költségvetési és a monetáris politika, eladósodottság, külső egyensúly,  a bankrendszer stabilitása és egyéb tényezők;
  • a Strukturális Üzleti Környezet Minősítés (The Structural Business Environment Rating – SBE) méri a jogszabályi környezettel, a korrupció elleni küzdelemmel és az üzletvitel egyszerűségével kapcsolatos megítéléséket;
  • a Politikai Kockázati Minősítés (The Political Risk Rating – P), ami a hatalom koncentrációjának és a hatalomátadás mechanizmusának, a politikai döntéshozatal hatékonyságának, az intézmények függetlenségének, a társadalmi kohéziónak és a nemzetközi kapcsolatoknak az elemzésére épül.

Az országminősítés és két rövidtávú figyelmeztető indikátor kombinációjaként áll elő az Országkockázati Szint (Country Risk Level – CRL). Az Országkockázati Szint értelmezése egy négyfokú skálán történik, ahol az 1 jelenti a legmagasabb, a 4 a legalacsonyabb szintet. Ezeket a szinteket: alacsony, közepes, érzékeny és magas kockázatú országok. A rövidtávú mutatók:

  • a Pénzügyi Folyamatok Indikátora (Financial Flows Indicator – FFI), ami a gazdaság azon rövidtávú pénzügyi kockázatait méri, amelyek hatást gyakorolhatnak a vállalkozások értékesítéséből származó kintlévőségek pénzügyi teljesítésére; és
  • a Ciklikus Kockázatok Indikátora (Cyclical Risk Indicator – CRI),  ami a kereslet rövidtávú zavarait méri, magában foglalva a makrogazdasági és fizetésképtelenségi előrejelzéseinket.

Ez az öt kockázati dimenzió alkotja az Euler Hermes legmagasabb szintű országkockázati módszertanát. Értékeli egy adott ország vállalkozásainak a nemfizetési kockázatát és döntéstámogatási eszközt kínál ügyfeleink számára.

Az Euler Hermes több mint 30 országban monitorozza a fizetésképtelenségi eljárásokat


A vállalkozás fizetésképtelenségének definíciója országonként változó, ezért a nemzetközi összehasonlítás nehézséget jelenthet.  

Országonként számos eltérés adódhat. Először is, a hivatalos fizetésképtelenségi nem mindenütt egyenlő fontosságúak. Néhány országban a peren kívüli megegyezések a jellemzőek (például Spanyolországban, Olaszországban) és emiatt a fizetésképtelenségi eljárások száma meglehetősen alacsony, így a fizetésképtelenségi eseményekről nehéz valós képet kapni. Másodsorban, néhány országban az egyéni vállalkozókat is beleszámítják a fizetésképtelenségi statisztikába. Megint más esetben a magáncsőd intézménye is a hivatalos fizetésképtelenségi eljárások között kerül feltüntetésre (például az USA-ban), így nem határolhatóak el tisztán a vállalkozások fizetésképtelenségétől a magáncsődök, valamint az egyéni vállalkozók csődjei.

Ahhoz, hogy a nemzeti statisztikák heterogenitásán felülkerekedjünk, megalkottuk az országos mutatókat és az egyedülálló Globális Fizetésképtelenségi Indexünket.


Miután a fizetésképtelenségi számokat összehasonlíthatóvá és standardizálttá alakítottuk, kiszámoljuk a fizetésképtelenségi indexet, amelynek bázisaként a 2000. évet tekintjük 100%-nak. Ez a fizetésképtelenségek időbeli alakulását méri, szemben az abszolút számokkal és alkot egy előrejelző indikátort, amely az adott országok nemfizetési kockázatának esetleges drasztikus növekedéseit jelzi.

Ugyanúgy kiszámítjuk a Globális Fizetésképtelenségi Indexet (Global Insolvency Index – GII) is. Ez az egyes nemzeti indexek súlyozott összege. Minden egyes ország súlyát annak alapján határozzuk meg, hogy mekkora részt képvisel az adott ország folyó áron számított GDP-je az elemzésben szereplő országokon belül. Ez az általunk kifejlesztett mutatószám a globális gazdaság egészségi állapotáról a legjobb diagnózist adja.​