Országkockázat

Legfrissebb országkockázati térképünket (2015. szeptember) innen tudja letölteni.
 
Az általános országkockázati besorolás az országminősítési mutató és az országkockázat szintjének a kombinációja.

Az országminősítési mutató méri a gazdasági egyensúlytalanságokat, az üzleti légkör minőségét és a politikai kockázatok valószínűségét. Eredménye egy olyan hatfokú skála, amely egy AA-tól D-ig terjedő intervallumban vehet fel értékeket, ahol az AA a legmagasabb, míg a D a legalacsonyabb minősítési fok. Az országminősítési mutató három pontszám kombinációjából adódik:
 
• a Makrogazdasági Minősítés (Macroeconomic Rating – ME) a következők elemzésén alapul: gazdasági szerkezet, a költségvetési és a monetáris politika, eladósodottság, külső egyensúly,  a bankrendszer stabilitása és egyéb tényezők;

• a Strukturális Üzleti Környezet Minősítés (The Structural Business Environment Rating – SBE) méri a jogszabályi környezettel, a korrupció elleni küzdelemmel és az üzletvitel egyszerűségével kapcsolatos megítéléséket; és
• a Politikai Kockázati Minősítés (The Political Risk Rating – P), ami a hatalom koncentrációjának és a hatalomátadás mechanizmusának, a politikai döntéshozatal hatékonyságának, az intézmények függetlenségének, a társadalmi kohéziónak és a nemzetközi kapcsolatoknak az elemzésére épül.
 
Az országminősítés és két rövidtávú figyelmeztető indikátor kombinációjaként áll elő az Országkockázati Szint (Country Risk Level – CRL). Az Országkockázati Szint értelmezése egy négyfokú skálán történik, ahol az 1 jelenti a legmagasabb, a 4 a legalacsonyabb szintet. Ezek a szintek: alacsony, közepes, érzékeny és magas kockázatú országok. A rövidtávú mutatók:
 
• a Pénzügyi Folyamatok Indikátora (Financial Flows Indicator – FFI), ami a gazdaság azon rövidtávú pénzügyi kockázatait méri, amelyek hatást gyakorolhatnak a vállalkozások értékesítéséből származó kintlévőségek pénzügyi teljesítésére; és
 
• a Ciklikus Kockázatok Indikátora (Cyclical Risk Indicator – CRI),  ami a kereslet rövidtávú zavarait méri, magában foglalva a makrogazdasági és fizetésképtelenségi előrejelzéseinket.
 
Ez az öt kockázati dimenzió alkotja az Euler Hermes legmagasabb szintű országkockázati módszertanát. Értékeli egy adott ország vállalkozásainak a nemfizetési kockázatát és döntéstámogatási eszközt kínál ügyfeleink számára.